Us expliquem com funciona una clau de cotxe

como funciona una llave de coche

Avui us volem explicar com funciona una clau amb transponder. Les claus de cotxe, són un element indispensable avui dia pel funcionament del nostre vehicle. Sense la clau no podrem obrir ni arrencar el cotxe. En aquest article li donem tota la informació.

Moltes marques com Seat, Audi i Volkswagen, van començar a incorporar tecnologia a les seves claus desde l’any 1995, incorporant grans innovacions a l’àmbit de la seguretat.

Duplicat i reprogramacions de claus de cotxe Telefon CAR KEY

Truqui’ns el nostre horari comercial és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00h.

Aquestes claus poden estar composades per tres parts importants a destacar:

L’espadí

Com funciona una clau de cotxe

L’espadí és la part feta d’alumini, coure, zenc i níquel, llautó o acer, sent aquest darrer la que utilitzen marques asiàtiques perquè és el material més econòmic. Aquest espadí té la funció d’accionar els panys, mitjançant la seva  introducció en aquest pany aconseguirem fer-la girar, sempre i quan l’espadí estigui preparat per accionar el pany.

Els espadins, pel seu correcte funcionament en el pany han de tindre un tallat d’acord al dibuix del mecanisme del bombí del pany, si no el té, no girarà al bombí. Existeixen diversos tipus d’espadins diferents que utilitzen marques de cotxes pels seus propis vehicles.

Espadí de serreta

Aquest tipus d’espadí és el més comú, sobretot en cotxes antics. L’espadí és pla, amb el mateix gruix de principi a fi, a l’eix  presenta osques amb diferent profunditat i longitud, el qual forma el codi de gir.

Espadí de serreta

* Espadí de serreta original sense talls.

Espadí de Creu

L’espadí de creu, utilitzat per Citroën, Peugeot i Fiat (a la seva gama de vehicles industrials). Com el seu propi nom indica, si ho observem de front veiem una forma de creu, amb quatre costats, en ocasions per realitzar el tallat del codi de gir, es tallen dos o quatre costats en el cas de què fos necessari.

Espadí de Creu

* Espadí de creu original sense talls.

Espadí de Regata

Aquest tipus d’espadí és el més comú en la nova generacions de vehicles. Aquest espadí també és plà, amb el mateix gruix de principi a fi, però a diferència de la resta, incorpora un solc o regata al mig de l’eix, el qual no és uniforme, aquest dibuix és el que fa que la regata formi el codi de gir.

Espadí de Regata

* Espadí de regata original sense talls.

Espadí Tibbe

Aquest tipus d’espadí és el menys comú de tots, només l’utilitzen marques com FORD i JAGUAR, aquest espadí té forma cilíndrica, afegint diferents alçades en l’extrem, que fan el codi de gir.

Espadí Tibbe

* Espadí Tibbe original sense talls.

El transponder

El transponder

El transponder o transpondedor, és un chip electrònic petit, pot ser tant de cristall com ceràmic incorporat a l’interior del capçal de la clau, o inclús hi ha models que no porten chip i l’incorporen a la mateixa electrònica del comandament. El chip realitza la comunicació amb l’antena del clausor, que a la vegada comunica amb l ’immobilitzador del vehicle, per donar l’ordre d’encès. Aquests chips els van incorporar als anys 90, per ser exactes, els primers en introduir-los va ser el grup VAG per les seves marques SEAT,AUDI i VOLKSWAGEN l’any 1995.

Antena de clausor

Antena de clausor

L’antena del clausor és una bobina inductora que fa de lectora i intermediària entre la clau i el sistema immobilitzador.

Sistema immobilitzador

Sistema immobilitzador

El sistema immobilitzador és un sistema anti-arrencament codificat, el qual proporciona un codi electrònic a la clau a través de diversos sistemes o dispositius. El sistema pot funcionar tant amb radiofreqüència, com amb infraroigs i el seu funcionament és el següent:

Com funciona un transponder

A l’introduir la clau amb transponder al pany, aquest emet una senyal fins l’antena del clausor, si tot està correcte, l’antena mana la senyal al mòdul immobilitzador que a la seva vegada mana una altra senyal a la centraleta de motor, la qual torna la senyal d’arrencament del vehicle.

Existeixen diversos tipus de transpondedors, puguin ser del tipus fixe, crypto o Rolling codi.

Transponder fixe

El transpoder fixe al ser energitzat per l’antena del clausor, allibera un codi que sempre és el mateix i mai varia.

Transponder Crypto

El transponder Crypto al ser energitzat per l’antena del clausor, allibera un codi que sempre és el mateix però el qual va emmascarat amb un logaritme.

Transponder Rolling Code

El transponder Rolling Code al ser energitzat per l’antena, allibera un codi diferent cada cop.

Com funciona una clau de cotxe

Per l’antena circulen durant uns instants un corrent altern d’alta freqüència que crea un camp magnètic altern que es capaç d’energitzar el transponder.

El comandament a distància

El comandament a distància

El comandament a distància es la peça opcional en alguns casos, el comandament emet un senyal de radio o infraroig en el cas de les claus de Mercedes, el qual acciona mitjançant la comunicació amb la centraleta de l ‘immobilitzador els pestells per obrir i tancar el cotxe a distància. En alguns casos de vehicles més antics com podria ser el RENAULT MEGANE de l’any 1996, el qual porta incorporat l’ immobilitzador en el mateix comandament, per la qual cosa si per algun motiu dit comandament deixa de funcionar, no podrem ni obrir, ni arrencar el vehicle. També es donen casos en models com SMART de 2004.

Què és el PIN CODE?

Quan vaig a fer un duplicat de clau fora del concessionari demanem el PIN CODE, això què és?

El PIN CODE és un codi de seguretat que té cada automòbil i s’entrega pels fabricants als distribuïdors, importadors o concessionaris del món. Aquest codi de seguretat és l’accés a l‘immobilitzador del cotxe. Sense aquest és impossible entrar a codificar les claus noves, no obstant, existeixen empreses especialitzades com la nostra, que disposen de softwares per la lectura dels PIN CODE. S’ha de tenir en compte la marca i el model per veure si el software té la funcionalitat necessària per poder realitzar-ho ja que no funcionen pel 100% dels cotxes del mercat.

Sempre que es compra un vehicle nou, han d’entregar-ho junt amb les claus un plàstic, tarjeta o paper el qual específica els codis, tant el codi de tall de l’espadí, com el codi PIN per poder codificar claus noves el dia de demà.

 

PIN CODE

No ho pensi més, CAR KEY SYSTEM, S.L. Els millors especialistes en claus de cotxe o electrònica de l’automòbil.