Què és el tancament centralitzat?

El tancament centralitzat d’un vehicle, és l’encarregat d’obrir i tancar les portes de forma motoritzada i sincronitzada, mitjançant el polsament d’un botó o com acció de seguretat en el vehicle que comença la marxa. El funcionament del tancament centralitzat és senzill, cada cop que s’acciona el tancament centralitzat, uns motors elèctrics petits ubicats a les portes del vehicle, accionen els pestells de les portes i aquestes s’obren o es tanquen. L’activació del tancament centralitzat, pot ser pel comandament a distància, pel botó interior que ha de tenir l’habitacle i de forma automàtica com en alguns models per seguretat.

Problemes amb el teu comandament? Teléfono Car Key SYSTEM

Realitzem des de reparacions, duplicats de claus de cotxe i inclús li fem les claus si les ha perdut.

El tancament centralitzat no funciona

No li funciona el tancament centralitzat? No es preocupi, és un problema molt comú i en la majoria dels casos de fàcil solució. Per algun motiu el tancament centralitzat deixa de funcionar i ens trobem que em de ficar la clau al pany de la porta per poder obrir o tancar el nostre vehicle.

Per això et detallarem quins problemes poden existir quan el tancament centralitzat no funciona com hauria de fer-ho.

Falta de piles:

El més senzill de comprovar és la pila del comandament a distància, és normal que la pila es gasti d’acord a l’ús que lli hem donat, per això, abans de pensar que està trencat, hem de canviar la pila al comandament i provar si el problema persisteix o es soluciona. Una cosa important a tenir en compte, és que, en molts models, en molts models si el comandament està uns minuts sense pila, ja sigui per substituir-la o perquè s’ha gastat, podem trobar-nos que el comandament s’ha desconfigurat del vehicle. En alguns casos l’activació del mateix és un procés manual, com per exemple en el model de claus de rombe de BMW, que us mostrem a continuació, però en altres casos hauríem d’anar a un especialista per a què ens configuri en comandament de nou en el vehicle.

Desaparellat del vehicle:

Aquest cas es pot donar, si com em comentat anteriorment, ens quedem sense piles en el comandament o per quedar-nos sense bateria en el vehicle, en alguns models aquests factors poden fer que el comandament deixi de funcionar i només l’activació mitjançant un procés manual o en un especialista podrien solucionar el problema.

Trencament del comandament:

Un altre factor a tenir en compte, és que el comandament hagi deixat de funcionar perquè s’ha espatllat. Alguna caiguda o deteriorament poden fer que alguns dels seus components es trenqui o es perdi. En aquests casos la comprovació de la falta de senyal del comandament amb una pila correctament posada i carregada, pot certificar que el comandament hagi deixat de funcionar i és necessari una comprovació dels seus components per un tècnic especialitzat. Aquestes reparacions sempre són més econòmiques que haver de substituir el comandament per un de nou.

Problemes deguts a algun pany:

En aquest cas és fàcil identificar que el problema procedeix d’algun pany o motor del tancament centralitzat, ja que només fallarà el motor o mecanisme i aquest afectarà a una porta en concret. Per tant, si veiem que el tancament centralitzat no actua en totes les portes de la manera correcta, el problema el presenta el mecanisme d’aquella mateixa porta. En aquests casos es recomana anar al taller mecànic per a què li comprovin l’estat de la instal·lació i mecanisme de la porta que està afectada pel problema.

Problema de la unitat de confort:

En el pitjor dels casos, el problema pot estar en la mateixa unitat confort, que és l’encarregada de gestionar el tancament centralitzat del vehicle entre d’altres coses. El problema, en aquest cas, és que identificar el problema és més complicat, en poques ocasions el problema apareix reflectit en la diagnosis i molts cops hem d’actuar per eliminació, actuant punt per punt anteriorment comentats. En aquest cas la solució és més complicada que en la resta de possibilitats, per un costat, podem anar a un centre que realitzin reparacions electròniques de mòduls d’automoció o buscar un mòdul nou. En el cas de voler buscar una solució més econòmica que la d’adquirir un mòdul nou, sempre existeix la possibilitat d’adquirir el mòdul en un desballestador, però s’ha de ser conseqüent amb què la informació del mòdul ha de passar al mòdul que hagis adquirit en el desballestador, per això també hauràs de contactar amb un centre especialitzat en reparacions electròniques.

Amb aquesta informació ja sabràs com has d’actuar en cas de trobar-te amb un problema en el teu comandament i t’aconsellem que, si necessites un tècnic, apropat a un centre especialitzat com el nostre, per a què et solucionin el problema amb la major rapidesa i professionalitat possible.

Tenim les teves claus Teléfono Car Key SYSTEM

Realitzem des de reparacions, duplicats de claus de cotxe o inclús li fem les claus si les ha perdut.