La veritat sobre la reprogramació de centraletes

Sens dubte la reprogramació de centraletes de vehicles, és un procediment que desperta molta curiositat o al ser un tema tan tècnic genera molts dubtes i “mites urbans” també. A Carkey System comptem amb un departament d’enginyeria expert en reprogramacions, així que intentarem clarificar alguns conceptes al voltant d’aquest tema:

 

En què consisteix una reprogramació de centraleta?

Els fabricants de vehicles, fabriquen per a un mercat globalitzat i han de complir  les normes i homologacions de diferents països, a més d’adoptar els motors de diferents climes i combustibles. Per això cada fabricant programa el motor d’una manera “estàndarddeixant uns marges en la gestió electrònica del motor molt amplis per adaptar-se a les diferents situacions.

Dins d’aquest ampli marge on e streballa amb la reprogramació, buscant obtenir el perfil òptim. L’optimització es realitza exclusivament a la ECU (Engine Control Unit), el que significa que el motor no es modifica en absolut, només el chip (Eprom Flash), el qual conté les dades utilitzades per a la gestió del sistema. La reprogramació ajusta els mapes d’encès i combustible d’acord amb els objectius del client, millorant així el rendiment.

Així desenvolupa el nostre equip d’enginyers totes les nostres electròniques. En aquest cas una centraleta EDC16 d’un AUDI A3 2.0 TDI, senzilla però suficient per fer-se una idea del procediment.

Com reprogramar centraletes de cotxe

Necessita fer una copia de clau de cotxe?

Telefon CAR KEY

Truqui’ns, el nostre horari comercial és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00h.

Val la pena reprogramar la centraleta del meu cotxe?

Això dependrà del cotxe que tinguis, el teu estil de conducció i l’objectiu que busquis. Bàsicament ens acostumen a demanar dos tipus de reprogramació:

La Reprogramació POWER es prepara per extreure el potencial ocult del vehicle. Això ho aconseguim modificant la cartografia dels mapes de potència de la centraleta, podem aconseguir fins a un 30% més de potència i parell motor. El secret es troba en saber el punt just de modificació sense que això afecti a la fiabilitat del motor. Complementàriament reduirà el consum fins a un 10%. Això és possible degut a disposar de major potència i parell en el motor la càrrega que li apliquem al pedal de l’accelerador és menor, la qual cosa fa que obtinguem una reducció del consum si mantenim una conducció similar.

La Reprogramació ECO en canvi, busca reduir el consum, una cosa molt important avui dia amb la crisis. Es recomana per vehicles industrials, flotes d’empresa, autoescoles, transportistes, etcètera. Bàsicament es treballa en la modificació del règim més habitual de treball del vehicle, obtenint els millors resultats en referència a l’estalvi de combustible. Entre 0.5 i 4.5 litres cada 100km. Depenent del tipus de motor i vehicle es poden obtenir unes xifres realment sorprenents.

 

Pot ser un problema a la ITV?

Les nostres modificacions són totalment innòcues per passar la ITV. Únicament podria detectar-se amb les màquines de diagnosis del fabricant, però només se que ha entrat a l’ECU ( sense poder determinar si va ser per fer un diagnòstic o una reprogramació). A més sempre eliminem els rastres.

Actualització 14 novembre 2017

Reial Decret que entra en vigor el 20 de maig del 2018, en el qual es revisa la regulació del sector, transposa la directiva 2014/45 / UE i unifica els dos reials decrets sobre ITV vigents actualment. Aquest Decret que entra en vigor obligués a les entitats de serveis d’ITV a disposar de nous dispositius de lectura del sistema de diagnòstic a bord (OBD), que permetran poder inspeccionar els sistemes de seguretat electrònics i de control d’emissions que estableix l’esmentat Decret.

Centres d'ITV AECA-ITV és l’associació que abasta les empreses que gestionen la inspecció tècnica de vehicles a tot el territori nacional, ha comunicat als fabricants d’equips de diagnòstics col·laboració per poder realitzar una sèrie de proves i poder confirmar la viabilitat dels procediments de control . Dit Decret obliga les empreses d’ITV a disposar de màquines de lectura per a realitzar els pertinents diagnòstics (estàndard OBD a Europa) que es comuniquen amb els sistemes electrònics dels vehicles i informen dels possibles defectes o avaries de tots els sistemes electrònics.

Tota aquesta implementació s’ha determinat en dues fases diferenciades, la primera fase (abans de finals del 2017) en la qual els equips hauran d’estar preparats per poder comprovar una sèrie d’elements, entre ells: Sistemes d’enllumenat i senyalització, sistema de retenció ( AIRBAG, pretensors, SRS), sistema antibloqueig de frens (ABS), sistemes electrònics d’estabilitat (ESC), etc.

En la segona fase s’augmentaran les proves d’altres sistemes electrònics, com seran: corrector automàtic de fars, regulador actiu de velocitat, visió de cambra nocturna, nous sistemes d’il·luminació, entre d’altres.

Aquestes comprovacions més exhaustives estan enfocades per salvar vides, i contribuir a la millora del medi ambient i la seguretat viària. Tots els centres d’ITV prenguessin l’experiència i coneixement previ necessari, abans que aquestes proves siguin obligatòries i amb efectes de possibles rebutjos en ITV.

En què afecta les reprogramacions de centraleta?

Fins ara a estat impossible que en els centres d’ITV puguin comprovar que el vehicle aquest modificat per augmentar la seva potència i així seguirà sent, ja que aquests equips que disposaran a les ITV no són capaços de comprovar la modificació del mapa de motor el qual dota al cotxe d’aquesta reprogramació. Per tant, podem estar tranquils en aquest aspecte, sí que es trobessin problemes els vehicles amb problemes de FAP, EGR, etc.

 

Es perd la garantia oficial?

Com comentàvem en el punt anterior, és molt difícil de provar que s’ha fet una modificació, encara que no és impossible. A la nostra experiència, mai ens hem trobat amb un cas. Igualment davant de qualsevol dubte existeix l’opció de revertir la reprogramació, tornant als paràmetres de sèrie del cotxe.

 

Redueix la vida del motor?

Si li reprogramació està feta per professionals i no es sobrepassen els valors crítics que potencialment podrien ocasionar problemes al motor (els fabricants deixen marges bastant amplis), no hauria d’ocasionar un major desgast.

No obstant, depèn en gran part del tipus de conducció que es faci, amb un perfil més agressiu si que s’augmentaria el desgast d’alguns components.

Actualment a CARKEY.SYSTEM NO realitzem cap servei de reprogramacions de centraleta.