Reutilització de centraletes de desballestament

Clonem el software de l’ECU danyada a un altra del mateix model.

La solució més econòmica per solucionar els problemes.

Clonació de centraletes

Quan una centraleta de motor o ECU està molt danyada, la majoria dels cotxes deixen de funcionar. El problema ve quan es va a la casa oficial per solucionar el problema i aquest per solucionar-ens fa posar una centraleta de motor nova, els costos solen ser molt elevats, per això el millor és acudir a un centre especialitzat que pugui oferir solucions als seus problemes, amb uns preus molt més econòmics.

Clonació de centraletes

S’ofereixen serveis de clonació de centraletes de motor. De vegades ens trobem amb problemes greus de maquinari en centraletes amb grans costos per a la reparació, en aquests casos hi ha la possibilitat de reutilitzar centraletes d’intercanvi com a base per afegir el programari amb les seves respectives codificacions, perquè aquesta centraleta funcioni en el seu cotxe, deixant les centraletes llistes per endollar al cotxe i arrencar.

 

Virginització de centraletes

Realitzar una virginización de centraleta deixa a punt la ECU per poder codificar, es pot donar el cas que la centraleta de motor hagi quedat molt danyada per males programacions, codificacions, fins i tot per inundació o per dades corruptes del programari. En aquests casos en què no tenim la informació original de la unitat, és possible realitzar una virginización de la centraleta, la qual posteriorment s’haurà de codificar mitjançant un equip de diagnosi.

 

Codificacions de centraleta

També s’ofereixen serveis de codificació de centraletes, si per algun motiu ha perdut la codificació de seguretat o per que la unitat té danys en el programari, en centres especialitzats poden oferir-li les solucions més econòmiques.

 

Reparació de centraletes de motor

En moltes ocasions els nostres clients es troben amb problemes a la centraleta de motor, el vehicle no arrenca, sorgeixen errors de llums en el quadre o fins i tot el vehicle té un comportament anòmal. En aquests casos és el taller mecànic el qual ha de comprovar que és la centraleta de motor la qual aquesta afectat el mal comportament del vehicle, un cop detectat l’error, el taller o el mateix client s’ha de posar en contacte amb nosaltres per d’aquesta manera poder oferir una solució per reparar la centraleta de motor. En la majoria dels casos la reparació de centraleta de motor té un cost molt elevat i es recomana substituir-la per una d’intercanvi, d’aquesta manera centres especialitzats poden oferir solucions molt més econòmiques.

En CAR KEY SYSTEM, S.L ® ja no oferim aquest tipus de serveis a causa de la gran demanda de còpia de claus que tenim en l’actualitat, per això recomanem acudir a un altre centre especialitzat per realitzar aquest tipus de serveis.